Παρουσίαση των βιβλίων του Δημοσθένη Δαββέτα στην Αθήνα