24/06 έως 16/07/2022 - Bazaar βιβλίου στον ΠΟΛΥΧΩΡΟ Μεταίχμιο