"Ιστορία της νεότερης Ευρώπης" του John Merriman

Η Ιστορία της νεότερης Ευρώπης χαίρει της εκτίµησης τόσο των φοιτητών και των καθηγητών, όσο και του ευρύτερου αναγνωστικού κοινού, αφού επιτυγχάνει να συνδυάσει την εις βάθος ανάλυση και την επιστηµονική τεκµηρίωση µε το χαρακτηριστικά προσιτό και αφηγηµατικά γλαφυρό ύφος του John Merriman, ο οποίος διανθίζει τη µελέτη του µε χιούµορ και βιογραφικές σκιαγραφήσεις.
Η παρούσα τέταρτη έκδοση έχει εµπλουτιστεί µε νεότερα ερευνητικά δεδοµένα που αναδεικνύουν, µεταξύ άλλων, την ιστορική εξέλιξη του γυναικείου κινήµατος, της δουλείας και των φυλετικών σχέσεων, καθώς και πολλά ακόµη ζητήµατα που άπτονται της κοινωνικής ιστορίας. Ο Merriman, καλύπτοντας µια µακρά ιστορική διαδροµή περίπου επτά αιώνων, εστιάζει ιδιαίτερα στον τρόπο µε τον οποίο η ευρωπαϊκή κοινωνική δοµή διαµορφώθηκε µέσω της βίας και του πολέµου, δύο πεδίων που συγκέντρωσαν το ζωηρό ενδιαφέρον της πρόσφατης ακαδηµαϊκής έρευνας.