«Τραγούδια με Ιστορία» στον κήπο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, την Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 20.30μ.μ.