Πλάτων

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗ

Με τον Στάντη Αποστολίδη

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022, 12.00μ.μ.

Βιβλιοπωλείο Gutenberg
Διδότου 37, Αθήνα