Λουκρήτιος

ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ

Με τον Θεόδωρο Παπαγγελή

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2022, 12.00μ.μ.

Βιβλιοπωλείο Gutenberg
Διδότου 37, Αθήνα