Παρουσίαση του "Εις τας Αθήνας εφάνη παράξενος τύπος" του Γιάννη Γραμματόπουλου, την Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19.00μ.μ., στο Literature House.