10/12 & 11/12/2022 - Παιδικές εκδηλώσεις των εκδόσεων Πατάκη