Ο Πύρρος Δήμας και ο Νίκος Ευσταθίου υπογράφουν βιβλία στο Public του Golden Hall, την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19.00μ.μ.