"Το τραγούδι του εαυτού μου" του Walt Whitman

1. Η πρώτη έκδοση (1855), 2. Η τελευταία έκδοση (1891-92)

Εισαγωγή
Χρονολόγιο
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Song of myself (1855) / Τραγούδι του εαυτού μου (1855)
Song of myself (1891-92) / Τραγούδι του εαυτού μου (1891-92)
Σχόλια