1η εκδήλωση ΛΟΓΟΣ 13 - Στέφανος Αθ. Κουμανούδης (1818-1899): λόγιος και διδάσκαλος του έθνους, την Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023, από τις 19.00μ.μ. μέχρι τις 21.00μ.μ.