Παρουσίαση του βιβλίου του Άρι Κουτούγκου, "Λανθάνουσα συνάντηση", την Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 20.00μ.μ., στο Literarure House.