Λύο Καλοβυρνάς

ΟΛΕΣ ΜΑΣ

Με τον συγγραφέα Λύο Καλοβυρνά

Το Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2023, στις 12.00μ.μ.

Βιβλιοπωλείο Gutenberg

Διδότου 37, Αθήνα