Παρασκευή, 01 Απριλίου 2016 και ώρα 18.30μ.μ.
Νησί: Νους & Γνώση


Παρασκευή, 01 Απριλίου 2016 και ώρα 19.00μ.μ.
Public Πειραιά


Σάββατο, 02 Απριλίου 2016 και ώρα 12.00μ.μ.
Ευριπίδης Κηφισιά


Σάββατο, 02 Απριλίου 2016 και ώρα 12.00μ.μ.
ΕΛΚΕΘΕ