Παρουσίαση 30/09/19 (Θεσσαλονίκη): "Καλύτερα τυχερός παρά ικανός" - Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου


Παρουσίαση 30/09/19 (Αγρίνιο): "Σχίνος Αιτωλίας" - Γιαννούλα Λέρη-Αντωνίου