Τίτλος: Ο Στέφανος Δάνδολος στη Θεσσαλονίκη
Ημερομηνία: Πέμπτη 05/03/2020, στις 19:00μ.μ.
Τόπος: Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟS (Αριστοτέλους 7, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-277004)


Τίτλος: Ο Στέφανος Δάνδολος στις Σέρρες
Ημερομηνία: Παρασκευή 06/03/2020, στις 19:30μ.μ.
Τόπος: Βιβλιοπωλείο ΜΑΡΝΕΡΗ (Περιστέρη Κωστοπούλου 4, Σέρρες)