Στοά του Βιβλίου 
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2014, ώρα 19:00μ.μ.

Ο Εκδοτικός Οίκος Λιβάνη σας προσκαλεί στην παρουσίαση της νέας µελέτης του καθηγητή Κώστα Λαπαβίτσα για την ελληνική οικονοµία.
Πρόκειται για µια ολοκληρωµένη πρόταση οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, που αναλύει τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας µέσα σε ένα πλαίσιο ριζοσπαστικών πολιτικών επιλογών, µε στόχο την οικονοµική ανάπτυξη, τον επαναπροσδιορισµό των σχέσεων οικονοµίας - πολιτικής και την ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας.
Την εκδήλωση συντονίζει ο Ηλίας Λιβάνης.

Πληροφορίες:
Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη
Tηλ.: 210-3661212 & -209 
                                                                                    http://www.livanis.gr
                                                                                    e-mail: webmaster@livanis.gr