Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014,
από τις 18:00μ.μ. ως τις 20:00μ.μ.,
στο χώρο του βιβλιοπωλείου του Εκδοτικού Οίκου Α.Α. Λιβάνη
θα βρίσκονται οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού παιδικού βιβλίου

ΠΟΙΟΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ;

Παναγιώτης Σπυρίδης, Καθηγητής Παιδιατρικής,
και Κατερίνα Μανανεδάκη, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας,
για να συνομιλήσουν με τους μικρούς
και τους μεγάλους φίλους τους
και να υπογράψουν αντίτυπα του βιβλίου τους.