Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015, στις 19.00μ.μ.

Οι συγγραφείς του βιβλίου, Ιωάννης Γρυντάκης, Γεώργιος Δάλκος, Άγγελος Χόρτης και Έκτορας Χόρτης, ιστορικοί και φιλόλογοι, μάς αποκαλύπτουν «ασήμαντες» λεπτομέρειες για την πολιτική, θρησκευτική, καθημερινή ζωή των ανθρώπων του Βυζαντίου, οι οποίες είτε φωτίζουν τα ιστορικά γεγονότα, είτε μας ξαφνιάζουν για την παραδοξότητά τους είτε απλώς προκαλούν γέλιο.