Δευτέρα 02 Μαρτίου 2015 στις 20.00μ.μ. - διαθεματική εκδήλωση:
Για την ευθραυστότητα των ανθρώπινων δεσμών…