Ο Εκδοτικός Οργανισµός Λιβάνη
έχει την ευχαρίστηση να σας προσκαλέσει
στην παρουσίαση του νέου βιβλίου
του δηµοσιογράφου κ. Νίκου Ιγγλέση µε τίτλο

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ GREXIT
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι κ.κ.:
Παναγιώτης Λαφαζάνης, Επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας,
Μαρία Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη, π. Πρύτανης
του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και Καθηγήτρια Οικονοµικών,
Κωνσταντίνος Γρίβας, Γεωπολιτικός Αναλυτής,
και Λεωνίδας Βατικιώτης, Οικονοµολόγος, ∆ηµοσιογράφος.

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει
την Παρασκευή 11 Σεπτεµβρίου 2015, στις 12.00μ.μ.,
στην ΕΣΗΕΑ (Ακαδηµίας 20, 1ος όροφος).