Έκθεση: Ελλάδα, το κέντρο του κόσμου
Διάρκεια: 07 έως 09 Οκτωβρίου 2015
Ώρες λειτουργίας: 11.00π.μ. - 21.00μ.μ.