Ποιητικοί διάλογοι De Profundis
Τη Δευτέρα, 06 Ιουνίου 2016, στις 19.00μ.μ.