Ποιητικοί διάλογοι De Profundis
Τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016, στις 20.00μ.μ.