Ποιητικοί διάλογοι De Profundis
Τη Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2016, στις 19.30μ.μ.