Ποιητικοί διάλογοι De Profundis
Τη Δευτέρα, 09 Ιανουαρίου 2017, στις 19.30μ.μ.