Ποιητικοί διάλογοι De Profundis
Τη Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2017, στις 19.30μ.μ.