Ποιητικοί διάλογοι De Profundis
Τη Δευτέρα, 07 Μαΐου 2018, στις 19.30μ.μ.