Τίτλος: Ο Γιάννης Καλπούζος στην Πάφο
Τόπος: Βιβλιοπωλείο PARGA (Λ. Αθηνών 8, Πάφος, τηλ.: 26811130)
Ημερομηνία: Δευτέρα 07/05/2018 στις 19:00μ.μ.


Τίτλος: Ο Γιάννης Καλπούζος στη Λάρνακα
Τόπος: Στρατηγού Τιμάγια 9, Λάρνακα, τηλ.: 24668090 TK: 2043
Ημερομηνία: Τρίτη 08/05/2018 στις 19:00μ.μ.


Τίτλος: Ο Γιάννης Καλπούζος στη Λευκωσία
Τόπος: Βιβλιοπωλείο PARGA (Τσερίου 94 & Νάξου, Στρόβολος, τηλ.: 22327740) TK: 2043
Ημερομηνία: Τετάρτη 09/05/2018 στις 19:00μ.μ.


Τίτλος: Ο Γιάννης Καλπούζος στη Λεμεσό
Τόπος: My Mall, Ζακάκι TK: 3046
Ημερομηνία: Πέμπτη 10/05/2018 στις 19:00μ.μ.