Εκδήλωση - Ο αινιγματικός κόσμος του Hans Olav Lahlum: Αστυνομικά Μυστήρια και σύγχρονη ιστορία στη Νορβηγία