Παρουσίαση 12/6/18 Public Θεσσαλονίκη: Marketing Breakfast (Γιώργος Κιτής)


Παρουσίαση 13/6/18 Public Βόλος: Marketing Breakfast (Γιώργος Κιτής)


Παρουσίαση 15/6/18 Public Σύνταγμα: Marketing Breakfast (Γιώργος Κιτής)