"Ηλίβατος πέτρη" της Κατερίνας Κατσίρη

Ήρθε ο καιρός / που μέσα στις θάλασσες αυτές / μόνο το βάρος του θανάτου θα κρατά σε αναμονή την ιστορία