Τίτλος: Η Γιόλα Δαμιανού Παπαδοπούλου στη Λάρνακα
Τόπος: Στρατηγού Τιμάγια 9, τηλ.: 24668090 TK: 6010
Ημερομηνία: Τρίτη 26/03/2019 στις 19:00μ.μ.


Τίτλος: Η Γιόλα Δαμιανού Παπαδοπούλου στη Λευκωσία
Τόπος: Τσερίου 94 & Νάξου, Στρόβολος TK: 2043
Ημερομηνία: Τετάρτη 27/03/2019 στις 19:00μ.μ.