Τίτλος: Η Φιλομήλα Λαπατά στην Πάτρα
Τόπος: Φιλοποίμενος 45, Πάτρα TK: 26221
Ημερομηνία: Τετάρτη 17/04/2019 στις 19:30μ.μ.


Τίτλος: Η Φιλομήλα Λαπατά στον Πύργο
Τόπος: Ερμού 3, Πύργος, τηλ.: 26210+22674 TK: 27100
Ημερομηνία: Πέμπτη 18/04/2019 στις 20:00μ.μ.