Τίτλος: Η Λένα Μαντά στην Πάφο
Τόπος: Λ. Αθηνών 8, Πάφος, τηλ.: 2681-1130 TK: 2043
Ημερομηνία: Τετάρτη 22/05/2019 στις 19:00μ.μ.


Τίτλος: Η Λένα Μαντά στη Λευκωσία
Τόπος: Τσερίου 94 & Νάξου, Στρόβολος, τηλ.: 2232-7740 TK: 2043
Ημερομηνία: Πέμπτη 23/05/2019 στις 19:00μ.μ.


Τίτλος: Η Λένα Μαντά στη Λάρνακα
Τόπος: Στρατηγού Τιμάγια 9, Λάρνακα, τηλ.: 2466-8090 TK: 2043
Ημερομηνία: Παρασκευή 24/05/2019 στις 19:00μ.μ.


Τίτλος: Η Λένα Μαντά στη Λεμεσό
Τόπος: ΖΙΚ ΖΑΚ 5, Λεμεσός, τηλ.: 99451996 TK: 2043
Ημερομηνία: Σάββατο 25/05/2019 στις 19:30μ.μ.