Παρουσίαση βιβλίου 07/06/19 (Αθήνα): "Η Γη του νέου ξεκινήματος" - Δέσποινα Σίσκου


Παρουσίαση 07/06/19 (Θεσσαλονίκη): "Το πολυτιμότερο αγαθό" - Χαράλαμπος Ιορδανίδης