Παρουσίαση 28/11/19 (Αθήνα): "8+5=13 Ιστορίες απ' τον δρόμο" - Γιώργος Δόνιος


Παρουσίαση 28/11/19 (Θεσσαλονίκη): "Έντεκα Ιστορίες Αγιότητας & Αγριότητας" - Σπύρος Κιζιρίδης