Παρουσίαση Μυθιστορήματος 08/12/19 (Αθήνα): "Το μεγάλο παιχνίδι" - Βανέσσα Λαμπροπούλου


Παρουσίαση Αστυνομικού Μυθιστορήματος 08/12/19 (Θεσσαλονίκη): "Η ευχή" - Μαρία Καραγιάννη