"Νευρομάρκετινγκ" του Οδυσσέα Κόλλια

Το Νευρομάρκετινγκ, που παρουσιάζεται σε αυτό το βιβλίο με πρακτικό τρόπο, είναι νέος κλάδος της επιστήμης που προκύπτει από την συνέργεια της ιατρικής, της νευρολογίας, της ψυχολογίας και του μάρκετινγκ.
Διαβάζοντας το βιβλίο αποκαλύπτεται ο ρόλος της όρασης, του ήχου, της μυρωδιάς, της αφής, της γεύσης και των συναισθημάτων στο εμπόριο.
Παρουσιάζονται ενδεικτικοί τρόποι διέγερσης των αισθήσεων σε ποικίλα επαγγέλματα, δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως:
Πως η όραση δημιουργεί την πρώτη εντύπωση;
Με ποιο τρόπο οι ήχοι ενισχύουν τα συναισθήματα;
Γιατί η όσφρηση εμπλουτίζει την εμπειρία του πελάτη;
Πότε η αφή οδηγεί στην οικειοποίηση των αντικειμένων;
Τι αναμνήσεις ανακαλεί η γεύση;