Τίτλος: Η Δήμητρα Ιωάννου στην Καλαμπάκα
Τόπος: Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας (Ρόδου 9, Καλαμπάκα, τηλ.: 24320-23041­3)
Ημερομηνία: Πέμπτη 20/02/2020, στις 17:30μ.μ.


Τίτλος: Η Δήμητρα Ιωάννου στη Λάρισα
Τόπος: Βιβλιοπωλείο ΑΝΕΜΟΣ (Κύπρου 47, Λάρισα, τηλ.: 2410-252390)
Ημερομηνία: Παρασκευή 21/02/2020, στις 11:00π.μ.


Τίτλος: Η Δήμητρα Ιωάννου στους Σοφάδες
Τόπος: Δημοτική Βιβλιοθήκη Σοφάδων (Αγ. Γεωργίου & Πλαστήρα, Σοφάδες Καρδίτσας)
Ημερομηνία: Σάββατο 22/02/2020, στις 17:30μ.μ.