"Αθλητική Yoga - Ο δρόμος του αθλητισμού υψηλών επιδόσεων" της Εύης Ανδρέου

Η «Αθλητική Γιόγκα» είναι ένας διεξοδικός χάρτης για την ποιοτική ανάπτυξη αθλητών υψηλών επιδόσεων. Βασισµένη σε πληθώρα επιστηµονικών ερευνών, αποτελεί την επιτοµή της εικοσαετούς εµπειρίας της συγγραφέως, στην εφαρµογή προπονητικών τεχνικών στο πεδίο του αθλητισµού.
Είναι η πρώτη φορά που στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία αποτυπώνονται ολοκληρωµένα οι αρχές της εφαρµογής της γιόγκα στην αθλητική προπονητική, στηριγµένες στην επιστήµη της φυσικής αγωγής, του αθλητισµού και της νευροπλαστικότητας.
Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένα εξαίρετα ισχυρό εργαλείο για προπονητές, γυµναστές, αθλητές, θεραπευτές, δασκάλους γιόγκα, ασκούµενους και φίλους της άθλησης.
Γραµµένο µε τρόπο κατανοητό και περιεκτικό εισάγει:
• τον προπονητή σε νέες αποδοτικότερες µεθόδους
• τον γυµναστή σε εµβάθυνση των επιστηµονικών του γνώσεων
• τον αθλητή στον δρόµο της κορύφωσης των υψηλών επιδόσεων
• τον θεραπευτή στην επαύξηση των τεχνικών του
• τον γιόγκι στην ασφαλή προσαρµογή των πρακτικών του σε νέα πεδία