Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσω Microsoft Teams στις 06/01/2021 και ώρα 19:30μ.μ. - 21:00μ.μ.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Aπαραίτητη η δέσμευση θέσης στο e-mail: pr@psichogios.gr