Διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου "Από την ανασφάλεια στην αυτοπεποίθηση".