Διαδικτυακή παρουσίαση βιβλίου με τη συγγραφέα Μαριλίτα Χατζημποντόζη