Η νέα υπόθεση του αστυνόμου Καπετάνου διά χειρός Δημήτρη Σίμου. Απόκτησέ τη με την υπογραφή του!