Ταξίδια στον κόσμο του μυστηρίου: Τρίτη στάση Μεσόγειος