"Καρφωμένοι ήλιοι" του Αθανάσιου Νικολόπουλου

ΓΙΑΤΙ
Γράφω ποίηση, γιατί όλες οι άλλες αναπνοές,
γίναν δύσκολες και ψεύτικες.