«Η καλοσύνη αιωρείται πάνω από δυο καρβέλια ψωμί και ένα γέρικο κουνέλι» της Κίας Φιλιππίδου

Οι Μακεδονίτες ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη, οι Φοιβαίοι από την Καλαμάτα, οι Σπανδωνήδες από την Προύσα• και αγκαλιάζοντας στην πορεία τους νύφες, από την Αθήνα, την Κιλικία, την Κωνσταντινούπολη, αγαπούν νέες πατρίδες, τη Χαλκίδα, τις Σέρρες, τον Πειραιά, και τις κατακτούν. Ζουν και δρουν μέσα στο πλαίσιο των καιρών, σε Τουρκοκρατία, προσφυγιά, πόλεμο, Κατοχή, Εμφύλιο, στο περιβάλλον όπου το Σύμπαν τους τοποθετεί, συγκλίνοντας συνεχώς τους δρόμους τους έως την προδιαγεγραμμένη συνένωση Γιώργου και Τασίας. Μέσα από τη ζωή του νέου ζευγαριού αναδύονται η καθημερινότητα της μεσαίας τάξης της μεταπολεμικής Ελλάδας, η εξέλιξη των κοινωνικών αντιλήψεων, οι δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν, η ζωή ενός παιδιού που μεγαλώνει στο ξεκίνημα της εποχής της αντιπαροχής, η αισιοδοξία για το μέλλον λίγο πριν από τη χούντα. Το βιβλίο τελειώνει τη μέρα που εκδηλώνεται το πραξικόπημα.