17/05 έως 21/05/2022 - Παρουσιάσεις του "Η σφραγίδα"