"Αναζητώντας την ελευθερία, Α’ τόμος" του π. Γεώργιου Τριανταφυλλίδη

Τετρακόσια χρόνια άντεξε ο Ορθόδοξος ελληνικός λαός την Οθωμανική καταπίεση. Άντεξε και τις προπαγάνδες της παπικής ισχύος. Αυτός ο λαός με το δάκρυ του, με τον ιδρώτα του και με το αίμα του διαφύλαξε και ανέδειξε μέχρι τέλους την ελληνορθόδοξη παράδοση ζωής. Η Επανάσταση των Ελλήνων του 1821 αναπήδησε ως μεγάλη φλόγα, για να σημάνει την Ελευθερία του λαού. Μέσα στο καταφύγιο της Ορθόδοξης πίστης άντεξε ο λαός τέσσερις αιώνες σκλαβιάς και γέννησε πλήθος αγίων, των Νεομαρτύρων. Έτσι συνέχισαν την στρατιά των Μαρτύρων των πρώτων αιώνων της χριστιανικής πίστης. Θυσίασε το αίμα του θέλοντας να διασφαλίσει την αρχαία ελληνική καταγωγή του και την κληρονομιά των κλασικών κειμένων, παράλληλα με την νεότερη κληρονομιά της Κωνσταντινούπολης, των Οικουμενικών Συνόδων και τα κείμενα των αγίων Πατέρων. Αναζητούσε την ελευθερία της Πατρίδας του και την ελευθερία της Εκκλησίας του. Να περπατά ελεύθερος στο μέρος της γης που έταξε ο Θεός να ζήσει.